Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Cursus Mensen van de weg | Meeting 10: Komt het goed…?

6 december 2016 · Leestijd 15 min

Ons traject Mensen van de weg is helemaal getest, de eerste ronde althans. Dit voorjaar gaan we met een paar groepen het nogmaals door. De laatste avond ging over hoop: komt het eigenlijk wel goed…?

Berichten de week ervoor

Als de volgende meeting binnen een week is, gaan de berichtjes elkaar overlappen: laat dan de zeven berichtjes die hieronder staan vervallen, of anders de zeven berichtjes die volgden op de vorige meeting.

 1. De laatste meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.
  1. Een psycholoog schrijft over de kracht van hoop: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/waarom-kiezen-voor-hoop/

  1. Een psycholoog schrijft over de kracht van hoop: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/waarom-kiezen-voor-hoop/

  1. Een psycholoog schrijft over de kracht van hoop: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/waarom-kiezen-voor-hoop/
  1. Waarom er altijd hoop is: https://www.youtube.com/watch?v=afvN6se3Yug
  1. ‘Sterren zijn Gods manier om ons te laten zien dat licht kan overleven, hoeveel duisternis er ook is.’

(J.W. Lord)

http://topfamousquotes.com/images/topic/201511/hope-in-dark-times-quotes-1.jpg

 1. Een van de Beatles zingt erover dat hij Jezus graag wil zien. En ook enkele hindoe-goden: https://www.youtube.com/watch?v=srLcDhmHn5s
  1. Denkvraag: kun je ook te veel hopen?

  1. Denkvraag: kun je ook te veel hopen?

  1. Denkvraag: kun je ook te veel hopen?
  1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Samenvatting van de meeting

 1. De levensvraag: komt het goed?
 2. Jezus’ weg bij deze levensvraag

Het verhaal: Emmaüsgangers.

De quote: ‘Ik ben met jullie alle dagen…’

 1. Jouw reactie op Jezus’ weg.
 2. Symbool: gebed om hulp.
 3. Het hele traject Mensen van de weg afsluiten.

Extra voorbereiden en meenemen

Print het deelnemersvel (zie paragraaf hieronder) voor elke deelnemer uit.

Neem een kaart voor elke deelnemer mee waarin je nauwkeurig je waardering voor hem of haar uitdrukt.

Uitdelen bij de meeting

Komt het goed?

‘Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’

Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’

Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’

Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.

Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd

onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’’

*

‘De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘(…) Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’’

1. De vraag: komt het goed?

Hoop is een levenskracht. Mensen die geen hoop meer hebben, komen niet eens hun bed meer uit. En als ze al uit bed komen, kunnen ze nauwelijks een stap meer verzetten. Zonder hoop doe je weinig meer.

Hoop is het besef dat je situatie ten goede kan veranderen. Je weet het niet zeker, maar het is mogelijk. Je situatie is niet dichtgetimmerd. En zijn openingen dat het echt beter kan worden.

Dat gevoel heb je nodig. Dat bijkt ook uit diverse onderzoeken. Mensen die hopen, soms zelfs op het onrealistische af, halen hogere cijfers, hebben betere prestaties op hun werk, zijn gelukkiger in de liefde.

Hoop is dan ook vaak het eerste waar psychologen aan werken, of het nu met individuen is of met organisaties die zijn vastgelopen. Mensen moeten weer het besef hebben dat het tenminste anders kán.

Maar hoe ver gaat die hoop? Wat kun je allemaal hopen? Zit er ook ergens een grens aan? Zijn er ook dingen waarvan je maar beter niet al te veel kunt hopen, omdat je anders jezelf en anderen alleen maar pijn doet? Zijn er ook situaties die echt vast zitten en problemen die niet kunnen worden opgelost?

Dat is de levensvraag van vandaag: komt het goed?

Ik wil je vragen om een paar minuten in stilte na te denken over de volgende vraag, waar we straks over gaan doorpraten:

Welke verandering zou je het liefst zien in jouw situatie?

Laten we een rondje doen over de vraag waarover je hebt nagedacht.

Je kunt doorvragen met vragen als:

Hoe vaak ben je hier per dag mee bezig?  

Verergert of verbetert de situatie?

Hoe zeker of onzeker ben je erover dat deze hoop ook uitkomt?

2. Jezus’ weg bij deze levensvraag

Jezus heeft verschrikkelijke dingen zien gebeuren en zelf meegemaakt. Wat hoopte hij in die situaties? Waar rekende hij op? Wat was zijn weg hierin? Daarover gaat het nu.

Het is opvallend dat Jezus enkele weken voor zijn executie het gaat aankondigen. Aan zijn eerste twaalf studenten – waaronder trouwens zijn verrader Judas – begint hij te vertellen dat hij binnenkort wordt opgepakt. En dat hij zal sterven. En dat daarna iets bijzonders gebeurt. En dan wordt hij nog preciezer: hij zal opstaan uit de dood.

Je kunt je voorstellen dat deze studenten met hun oren klapperen en er niets van begrijpen. Op zich was opstaan uit de dood in hun cultuur niet volkomen bizar. Er waren niet veel verhalen over, maar ze geloofden in een almachtige God, dus je kunt het nooit uitsluiten: zo’n God kan natuurlijk met gemak de dood aan.

Alleen hadden ze daar wel heel andere verwachtingen bij. Ze dachten dat het later zou gebeuren, in het koninkrijk van God. De vijanden zouden verslagen zijn en wie rechtvaardig had geleefd zou terugkeren uit zijn graf en weer kunnen leven en plezier maken. Maar een enkel persoon, en dan ook nog hun Jezus…? Nee, daar konden ze niet bij.

Op een vrijdag wordt hij gekruisigd. Het is waarschijnlijk 3 april van het jaar 33. Maar dan die zondag erop, in de vroege ochtend, gebeuren er vreemde dingen. Enkele van zijn vrouwelijke studenten willen nog wat regelen bij het graf, maar vinden er alleen lege wikkeldoeken. Er zijn engelen die hen vertellen dat Jezus is opgestaan. Enkele vrouwen zien Jezus ook en spreken hem zelfs. Hij verschijnt aan groepjes studenten…

Het is chaos, en het zal nog weken duren voordat het doordringt dat hier iets heel bijzonders is gebeurd. Dat onderschrijven vrijwel alle historici: het hangt er vanaf of je geloof, of je ook meent dat Jezus inderdaad letterlijk is opgestaan, maar iedereen beseft dat hier iets heel bijzonders is gebeurd.

Er is namelijk ooit zoiets als een christendom ontstaan. Jezus was verachtelijk afgemaakt, zoals vele duizenden Joden in die tijd, waaronder zeer getalenteerde en charismatische – en die zijn allemaal vergeten. Er moet ‘iets’ gebeurt zijn dat zo opvallend en ingrijpend was, dat al die teleurgestelde studenten toch gingen geloven, tegen alle verdrukking in, en generaties lang, dat ze door konden gaan met het verhaal en de weg die Jezus hen was voorgegaan…

De verschijningen zullen nog veertig dagen duren en houden daarna op. Het volgende verhaal speelt zich af op die eerste hectische zondag…

Het kan goed werken om met drie voorlezers te werken: de verteller, Jezus en de twee leerlingen.

‘Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’

Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’

Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’

Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.

Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd

onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’’

We nemen ongeveer een half uur om dit verhaal te plaatsen en zo uiteindelijk te laten landen wat Jezus’ weg was.

Kun je uit dit verhaal terughalen waarop Jezus hoopte?

Je kunt het gesprek helpen met vragen als:

Wat is het verschil met de twee studenten?

Waarop was die hoop gebaseerd?

Hoe ver ging die hoop? Waren daar grenzen aan?

Jezus spreekt zelf over zijn weg

We hebben zojuist gelezen hoe Jezus zich opstelt. Hij geeft ook regelmatig meer direct advies. De quote die we nu lezen zijn de laatste zinnen van het Matteüs-evangelie, dus de korte biografie over Jezus die ene Matteüs heeft geschreven. Het speelt zich af ergens in die periode van veertig dagen dat Jezus regelmatig verschijnt aan zijn oud-studenten.

‘De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘(…) Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’’

Nog enige toelichting. Het kan verrassen dat Jezus beweert dat hij altijd ‘bij’ hen zal zijn. Hoe kan dat, als hij toch maar veertig dagen verschijnt, en zelfs in die periode nog op zo’n mysterieuze manier?

In andere teksten legt Jezus uit dat hij als Geest onder de mensen is. Hij verspreidt zich over de aarde en verbindt zich met menselijke geesten en inspireert hen. Zo kunnen zij de weg gaan die hij ging, op hun eigen unieke manier.

Jezus probeert hier zijn oud-studenten die onzeker zijn moed in te spreken. Hij claimt dat zijn geest zich met jouw geest kan verbinden.

Wat is er hoopvol aan als Jezus’ geest zich met jouw geest verbindt?

Je kunt het gesprek helpen met vragen als:

Hoe zou je Jezus’ geest typeren? Wat doet en kan die?

Wat gebeurt er als die geest zich aan jouw geest verbindt, denk je?

3. Jouw reactie op Jezus’ weg

Laten we weer persoonlijker maken. We hebben Jezus’ weg onderzocht qua hoe hij hoopt. Laten we nu onderzoeken wat jij daar zelf mee kunt. We begonnen met een rondje over welke situatie waar jij mee te maken hebt, je het liefst verandering in zou zien.

Als je Jezus’ houding in die situatie overneemt, wat zou er dan in jou veranderen?

Je kunt het gesprek helpen met vragen als:

Vind je Jezus’ weg realistisch in jouw situatie? Zou het werken?

Waarin volg jij al deze weg? En hoe pakte dat uit?

In hoeverre zie je Jezus’ weg echt niet zitten?

4. Symbolisch afsluiten

We eindigen elke meeting bij Mensen van de weg met een klein symbool. Deze keer doen we een heel oude religieuze handeling: een gebed.

De bedoeling is dat je, net als de vorige keer trouwens, een eigen plek in de ruimte opzoekt. Je hebt 10 minuten daar in stilte. Probeer in die tijd in gedachten nauwkeurig de situatie te omschrijven en vervolgens God te vragen om specifieke hulp. Neem de tijd.

Het kan natuurlijk dat je dit te ‘christelijk’ vindt. Ik wil je uitnodigen het toch te proberen, maar niets hoeft. Je kunt ook besluiten tot iets anders te bidden: de liefde, de kosmos, wat het ook is waar je je hoop op vestigt.

Doe dit dus 10 minuten lang. Neem er echt de tijd voor en sta het toe dat je je verveelt. Als je ‘op’ bent, kun je ook andere punten noemen en God (of iets anders) voorleggen. En je kunt natuurlijk ook gewoon eerder stoppen, als je dat liever doet.

Ten slotte wil ik je vragen je afbeelding met een weg erop erbij te pakken.

Is er nog iets wat je hierbij wilt noteren of tekenen? Of wil je juist iets schrappen of veranderen?

5. Het hele traject afsluiten

Spreek je waardering uit over elk persoon in de groep en deel de kaarten uit die je hebt voorbereid.

Bespreek met elkaar de vraag: wat nu? Wat ben je van plan. Gaan jullie elkaar blijven zien, of is dit het? Of welke manier houd je contact?

Berichten de week erna

 1. Wat hebben wij veel met elkaar meegemaakt en wat zijn jullie dichtbij gekomen. Echt onwijs bedankt daarvoor.
  1. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen: https://www.youtube.com/watch?v=XUTqJaEPCoY

  1. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen: https://www.youtube.com/watch?v=XUTqJaEPCoY

  1. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen: https://www.youtube.com/watch?v=XUTqJaEPCoY
  1. Gewoon een heel erg mooie documentaire over de mens – die hoop biedt: https://www.youtube.com/watch?v=vdb4XGVTHkE
  1. Denkvraag: wat geeft jou het meest hoop?
  1. ‘Als de wereld zegt: geeft het op, fluistert hoop: probeer het nog één keer…’

http://www.allinspirationquotes.com/wp-content/uploads/2014/06/best-quotes-hope-life-dont-give-up-nice-lovely-sayings-pics.jpg

 1. Over hoop kun je misschien het beste zingen. Hier Paul McCartney, een van de Beatles, die er zeker van is dat het goedkomt: https://www.youtube.com/watch?v=9ypKvNt81RY
  1. ‘Hope is licht kunnen zien, ondanks alle duisternis.’

  1. ‘Hope is licht kunnen zien, ondanks alle duisternis.’

  1. ‘Hope is licht kunnen zien, ondanks alle duisternis.’

(Desmond Tutu)

http://www.brainyquote.com/photos/d/desmondtutu454129.jpg

Dit is mijn laatste ‘officiële’ berichtje hier, maar ik vind het prima om informeel verder te gaan.

Geschreven voor Lazarus door

Reinier Sonneveld

Lazarus Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks de laatste blogs en artikelen van Lazarus Magazine

E-mailadres

Lees ook onze privacyverklaring.