Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Cursus Mensen van de weg | Inleiding

9 september 2016 · Leestijd 11 min

Onze hele cursus Mensen van de weg gaan we publiceren op deze site. Zodat je kunt meelezen en commentaar geven. Dit is de inleiding op de cursus. Lees mee en reageer. 

Deze tekst is voor wie helpen bij de ontwikkeling van Mensen van de weg. Als je gewoon nieuwsgierig bent of wat dan ook – gewoon meelezen! We zijn benieuwd naar je comments.

Mensen van de weg in een notendop

Iedereen is op zoek. Hoe ga ik om met stress? Met wie verbind ik me? Hoe wordt mijn omgeving mooier? Iedereen gaat hier op z’n eigen manier mee om.

Veel mensen vinden inspiratie in de weg die Jezus ging. In Mensen van de weg onderzoek je in tien avonden hoe hij het leven doorliep en welke keuzes hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte hij verschil?

Mensen van de weg is niet discussiëren over ideeën: niemand weet het beter of slechter. Je onderzoekt met een groepje een belangrijke levensweg en vraagt je af of je daar wat mee kunt.

Ben je benieuwd naar hoe Jezus heeft geleefd en of dat ook jou kan inspireren? Dan is Mensen van de weg iets voor jou.

Mensen van de weg in nog een notendop

De meeste Nederlanders weten bijna niets van Jezus en hebben nooit serieus overwogen wat ze met hem willen. Dat geldt vreemd genoeg ook voor veel christenen: ze geloven wel, maar vinden het lastig zich bijvoorbeeld ‘volgeling’ van Jezus te noemen.

Mensen van de weg steekt in bij de levensvragen die we allemaal hebben. Met wie ga ik om? Komt het goed? Hoe reageer ik op verlies? Met een groepje onderzoek je hoe Jezus met deze vragen omging. Vervolgens vraag je je af, of jij wat kunt met die weg van Jezus.

Mensen van de weg is een ongewone en verrassende kennismaking met Jezus. Tien keer eet je met een groepje of wandel je, en intussen spreek je elkaar. Zo wordt Mensen van de weg niet een gebruikelijke cursus, maar een gezamenlijke zoektocht. Niemand weet het beter of slechter. Iedereen heeft wat te ontdekken en kan zich spiegelen aan Jezus’ leven.

Het is een open zoektocht. Het is dus ook oké als blijkt dat je niets met die weg van Jezus kunt of maar met enkele onderdelen ervan.

Waarom we hiermee begonnen zijn

Het idee voor Mensen van de weg begon in 2013, toen Otto Kamsteeg en Reinier Sonneveld een vrolijke avond aan het praten waren. Het gesprek ging over enkele introductiecursussen over het christelijke geloof die we kennen. We merkten dat die in onze naaste omgeving niet aanslaan: christenen en niet-christenen haken erop af. Dat moet anders kunnen, dachten we.

Het idee bleef borrelen en toen we Lazarus gingen opzetten (dat een magazine is, maar ook een tour en vast nog veel meer) vonden we een infrastructuur waarbinnen het ook realistisch zou zijn. Want even een cursusje neerpennen moest het niet worden: we wisten vanaf het begin dat er uitgebreid getest moest gaan worden, en daarvoor heb je nu eenmaal organisatiekracht nodig.

De andere mensen achter Lazarus herkenden zich in het verhaal van Otto en Reinier. Er rouleren diverse introducties met het christelijke geloof: als Lazarus-redactie kennen we er in Nederland alleen al een stuk of zes. Deze hebben allemaal een eigen functie en werken soms ook prachtig. Maar geen enkele subcultuur is hetzelfde, geen enkele generatie en zeker geen enkel mens. Daarom is het ondenkbaar dat er een geloofsintroductie voor iedereen zou zijn.

In diverse opzichten is Mensen van de weg temidden van het huidige aanbod uniek: de deelnemers 1) spiegelen zich 2) gezamenlijk 3) aan Jezus’ 4) levensweg:

 1. Het gaat niet om kennisoverdracht, laat staan een lesje, maar om het onderzoeken van een levensweg.
 2. Er is niet iemand die het ‘weet’ en die iets overdraagt (als een cursusleider) maar iedereen confronteert zich met die levensweg.
 3. We behandelen niet allerlei dogmatische of Bijbelse thema’s, maar focussen alleen op de verhalen en uitspraken van Jezus.
 4. Het gaat daarbij niet om de boodschap van Jezus, maar om de keuzes die hij zelf maakte.

Deze vier punten betreffen scherpe keuzes. Telkens kun je vragen: alleen maar Jezus, waarom niet ook Paulus en het Oude Testament? Enzovoorts. Deze focus geeft echter verdieping en doet Mensen van de weg een gat in de markt vullen.

Doelstellingen

De vorm is dat tien keer een groepje bij elkaar komt: ze zetten in met een grote levensvraag die ze delen en onderzoeken vervolgens gezamenlijk hoe Jezus hiermee omging en hoe dat vandaag de dag vorm zou kunnen krijgen. De dagen ervoor krijgen ze videootjes en oefeningetjes opgestuurd om er alvast wat in te komen en de dagen erna om het nog wat te laten landen.

De doelgroep is iedereen die overweegt of de weg van Jezus een optie is om ook zelf te gaan. Dit kunnen kerkelijk betrokken christenen zijn, maar ook mensen die nauwelijks iets van God weten. Essentieel is dat het een gezamenlijk onderzoek is, waarbij er geen deelnemers zijn die het beter ‘weten’ dan de rest.

Doelstelling is kennismaken met de weg van Jezus en (gezamenlijk en evenwaardig) onderzoeken of dat een weg is die jij persoonlijk ook wilt gaan. De deelnemers kunnen uiteindelijk verwoorden welke levensstijl Jezus had en welke belangrijke keuzes hij maakte. Zij kunnen zelf kiezen of zij dat ook willen.

Wie Mensen van de weg maken

Er zijn op dit moment ruim honderd mensen die meedenken met de ontwikkeling van Mensen van de weg. Zij reageren op voorstellen, vullen enquêtes in, sturen ons mailtjes, soms bellen we ook.

Van deze honderd zijn er een stuk of dertig die dit najaar van 2016 ook een of meer bijeenkomsten meedraaien. Dan spreken we elkaar intensief en kunnen we ook onze gedachten uitwisselen.

Otto Kamsteeg leidt het project en Reinier Sonneveld schrijft veel van de teksten. Marieta van Driel, Tineke van der Velde en Johan Trip denken intensief mee en verzorgen de infrastructuur.

Wat er tot nog toe gebeurd is

Afgelopen voorjaar hebben we onze ideeën op Lazarusmagazine.nl uitgelegd en een paar enquêtes gehouden. Daar hebben we uitgebreid verslag van gedaan. Een paar resultaten waren:

 • Bijna iedereen is positief over de naam Mensen van de weg, en Samen zoeken naar Jezus’ leven of iets in die trant lijkt een nuttige ondertitel.
 • 10 bijeenkomsten lijkt het beste.
 • Qua vorm lijken samen wandelen een optie: dat gaan we dit najaar een paar keer testen.
 • We steken in bij brede en herkenbare levensvragen. We hebben daarin doorgevraagd en een mooie top 10 gemaakt.
 • Mensen vinden filmfragmenten wel nuttig, maar alleen als het heel makkelijk is en bij het wandelen ook via smartphone te doen is.
 • Dat geldt ook voor uitleg op video over de Bijbeltekst. Het moet vrij open en feitelijk blijven, niet te veel invullen en preken. En vooral makkelijk te hanteren zijn. Tijdens de testbijeenkomsten gaan we dit niet doen om de kosten te drukken.
 • Elke bijeenkomst wordt er een verhaal van/over Jezus besproken en aan gespiegeld. N.a.v. de enquête hebben we een top 10 gemaakt.
 • Idem voor meer losse oneliners van Jezus.

In een tweede enquête hadden we een opzet gemaakt voor de cursus, inclusief de thema’s per bijeenkomst, en daarover doorgevraagd. Kort gezegd kwam daaruit:

 • Jullie waren eigenlijk allemaal heel positief. Globaal gaan we dus op deze weg door.
 • We gaan wel proberen de levensvragen wat minder individualistisch te formuleren, de volgorde nog wat logischer en chronologischer te krijgen, en Kerst erbij te schrijven.
 • Bij een aantal testbijeenkomsten gaan oefenen met berichtjes doordeweeks: Whatsapp, e-mail, filmpjes, quotes, dagelijks, niet-dagelijks, etc.
 • We zoeken bij een beter woord voor ‘cursus’.

Wat er nu gaat gebeuren

We gaan in tien bijeenkomsten de cursus testen. In kleine groepjes bij mensen thuis, in vaak wisselende samenstelling, maar in elk geval twee mensen van Lazarus erbij (vaak Otto Kamsteeg en Reinier Sonneveld). Tussendoor schrijven we, stellen we bij, vragen we door.

Hieronder onze planning. Mensen die zich hebben opgegeven krijgen persoonlijk bericht en ook het precieze adres en tijd door. Je kunt je overigens nog steeds opgeven!

Ontmoeting 1 – maandag 12 september, Amersfoort

Ontmoeting 2 – dinsdag 20 september, Zwolle

Ontmoeting 3 – woensdag 28 september, Ede

Ontmoeting 4 – maandag 3 oktober, Utrecht

Ontmoeting 5 – dinsdag 11 oktober, Rotterdam

Ontmoeting 6 – woensdag 19 oktober, Arnhem

Ontmoeting 7 – maandag 24 oktober, Amersfoort

Ontmoeting 8 – dinsdag 1 november, Zwolle

Ontmoeting 9 – woensdag 9 november, Ede

Ontmoeting 10 – maandag 14 november, Rotterdam

Het voorjaar daarna, 2017 dus alweer, is de cursus weer een stuk verder herschreven en gaan meerdere teams in diverse steden de hele cursus zelf draaien, dus zonder dat wij erbij zijn.

In het najaar van 2017 moet de cursus klaar zijn en gaan we ‘m uitgeven. Dan kan iedereen ermee aan de slag.

Denk mee over het woord ‘cursus’

We aarzelden zelf vanaf het begin al over de typering ‘cursus’ en ongeveer de helft van de respondenten deelt dat: het klinkt stoffig, zakelijk, eenrichtingsverkeer en obligaat.

Dit zijn mogelijke alternatieven (onderstreept die vaker werden genoemd): zoektocht, reis, tocht, ontdekkingstocht, training, wandeling, brainstorm, introductie, ideevorming, wandeling, verkenning, ontmoetingen, denkavonden, meetings, pleisterplaatsen, tocht, proefpakket, bijeenkomsten, event, seminar, masterclass, pelgrimage, ontmoetingsavonden, workshop, groep, denk-track, track, wandelen, expeditie, journey, leerhuis, leerkring, levensschool, school of life, summer school, classroom, onderzoek, course, encounter, speeddate, kennismaking…

De voorwaarden zijn dat woord iets uitdrukt van 1) het zoekende 2) het gezamenlijke 3) het doelgerichte 4) breed begrepen wordt 5) mogelijk aansluit bij de reis-metafoor van de titel. Van het rijtje hierboven blijft dan ook nog aardig wat over.

➡ Wat doen we? Wat vind jij het beste werken? Wat is jouw top 3? Reageer hieronder, via social media of mail ons via cursus@lazarus.nl 

Denk mee over de ‘thuis-berichtjes’

Mensen zijn heel enthousiast over het idee om rondom de bijeenkomsten, dus de dagen ervoor en erna, berichtjes rond te laten sturen: video’s, quotes, vragen, teksten. Dat kan via de Whatsapp, email, Slack, Facebook-groep o.i.d.

Waarschijnlijk is de eenvoudigste vorm dat de organisator hiervoor een handleiding krijgt om dit zelf te doen, deels geautomatiseerd via bijv. ingepande Whatsapp-berichtjes.

➡ Wat denken jullie? Hoe dit aan te pakken? Wat zijn de valkuilen? Heb je tips n.a.v. hoe dit vaker is gedaan?

Onderdelen per bijeenkomst

Bij enkele testbijeenkomsten gaan we van tevoren, waarschijnlijk via een appgroepje een paar dagen lang, een paar videootjes, teksten, vragen en quotes sturen om de deelnemers op te warmen. Naderhand doen we dat ook, om h.e.e.a. te verwerken, te laten landen en te verdiepen.

Enkele testbijeenkomsten zijn een wandeling bij daglicht, enkele in de schemering, en de rest zijn ingebed in een maaltijd. Zo proberen we na te gaan wat de do’s en dont’s van de diverse vormen zijn, wat het beste werkt, waar we tegenaan lopen etc. Wanneer er precies gepauzeerd wordt voor een stuk wandeling of een maaltijd, wordt per bijeenkomst bepaald.

Qua locatie zijn de maaltijden bij mensen thuis, een wijkcentrum of in een kroeg, en de wandelingen ‘ergens buiten’. Bij voorkeur niet een kerkzaaltje.

Nr. Onderdeel Vorm Doel Min.
1 Voorbereiding Divers Buik vol krijgen, wandelroute kennen, etc. ?
Levensvraag
2 Introductie Monoloog (video?) De focus van de avond snappen. 5
3 Doorpraten Gesprek (werkvorm?) De focus herkennen. 20
Verhaal over Jezus
4 Introductie Monoloog (video?) Feitelijk informatie kennen om het Bijbelverhaal te kunnen plaatsen. 5
5 Verhaal Monoloog (video? werkvorm?) ‘Ontmoeting’ met de weg van Jezus. 5
6 Doorpraten Gesprek (werkvorm?) Deze weg van Jezus begrijpen en aanvoelen. (N.B. het gaat hier dus nog niet over je eigen keuzes.) 20
Quote van Jezus
7 Introductie Monoloog (video?) Feitelijke informatie kennen om de uitspraak te kunnen plaatsen. 5
8 Doorpraten Gesprek (werkvorm?) Spiegelen aan de weg van Jezus: kunnen benoemen waar deze inspireert of vervreemdt. 30
9 Afsluiting Monoloog en ritueeltje Losse eindjes aan elkaar knopen en vervolgafspraken duidelijk krijgen. 5

Kort gezegd bestaat elke bijeenkomst dus uit drie onderdelen:

 1.  levensvraag
 2.  verhaal hoe Jezus met deze levensvraag omging
 3.  quote van Jezus waarmee je je spiegelt aan Jezus’ weg. Vet omrand is het kerndoel.

Het zou kunnen om elke avond iets te ‘doen’, om in elk geval elke bijeenkomst een keer letterlijk van de stoel af te komen; een soort ritueeltje als kaarsje branden. Ook kan het interessant zijn symbolische menusuggesties te doen voor de maaltijd. Verder is het een optie dat iedereen een soort ‘routeboekje’ krijgt met daarin vragen e.d. voor thuis. De afsluiting zou niet met gebed moeten, of hooguit een keertje heel open, of roulerend door de deelnemers zelf. Een minuut stilte kan ook werken. 

➡ Wat vinden jullie hiervan? Wat zou jij anders doen?

➡ Enkele respondenten vonden bijvoorbeeld dat het nuttig is iets samen te doen en niet alleen te praten. Denk aan: moestuinieren, bidden, een ‘val-oefening’, enzovoorts. Werkt dat, denken jullie? En zo ja, zou dat dan elke avond moeten? En aan welke activiteiten denken jullie?

Geschreven voor Lazarus door

Reinier Sonneveld

Lazarus Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks de laatste blogs en artikelen van Lazarus Magazine

E-mailadres

Lees ook onze privacyverklaring.